Miami, FL, USA  

 

Home - Informacja - Usługi - Blog

 

O nas

Building Enclosure Consulting (Inżynieria Fasadowa) zapewnia systematyczne, całościowe, i niezależne podejście do technicznego projektowania, konstrukcji, oraz ekspertyz fasad budynków ponieważ łączymy architekturę z inżynierią oraz projektowanie z nadzorem budowlanym.

Zajmujemy sie wieloma aspektami inżynierii fasadowej, takimi jak: odporność wiatrowa, szczelność na przenikanie powietrza, kontrola wilgotnościowa, izolacja termiczna, oświetlenie światłem dziennym, kontrola hałasu, odporność na uderzenie obiektami niesionymi przez huraganowe wiatry, kontrola kosztu fasad oraz energii i utrzymania, ochrona przed fauna, ogniem, dymem, przedwczesnym starzeniem, ruchami sejsmicznymi, oraz zapewnienie dostępu do elewacji i dachów.

Specjalizujemy sie w wysokościowcach oraz niezwykłych fasadach.

Testujemy fasady budynkow zarowno wirtualnie, jak i w terenie. Konsultujemy projekty architektoniczne oraz asystujemy przy produkcji i instalacji. Rowniez zapewniamy ekspertyzy powykonawcze oraz projektujemy naprawy fasad.

Dlaczego nasze usługi są unikalne

Oferujemy nasze usługi na kilku bardzo rożnych rynkach co eksponuje nas na projekty nietypowe dla europejskich firm: ochrona przed huraganami oraz trzęsieniami ziemi są dobrymi przykładami.

Również rozmach amerykańskiego rynku eksponuje nas na problemy z zakresu techniki budowli wykraczające poza typowe portfolio europejskich projektantów elewacji.

Wiele amerykańskich wieżowców na naszej liście projektów to budynki najwyższe w Stanach, znacznie przekraczające wysokością najwyższy budynek w Polsce.

Tego typu budowle wymagają szczególnych analiz, np. meteorologicznych i projektowania fasad tak aby np. nie dopuścić do formowania i upadku lodu z wyższych partii budynku, znajdujących sie jak gdyby w innym klimacie niz. jego dolne partie.

Podobnie nietypowe sa fasady niskich partii budynkow usytuowanych na terenach zalewowych, ktore projektowane sa na hydrostatyczne parcie wody i uderzenia fal i obiektow przez nie niesionych.

Nasza lokalizacja na Florydzie eksponuje nas na projekty huragano-odporne i powodzio-odporne.

Kim jesteśmy

Jesteśmy zrzeszeniem architektów, inżynierów konstruktorów, sanitarnych, oraz kreślarzy. Liderem naszych operacji na rynku amerykańskim jest Karol Kaźmierczak, znany również Amerykanom jako Kaz ze względu na trudności fonetyczne jakich doświadczają w wymowie jego nazwiska.

Obecnie oferujemy nasze usługi w południowej Florydzie.

 

 

 

Fotografie